Navigation

Dove deeply nourishing የሰውነት ማጠቢያ

ወደፊተኛው ገጽ ተመለስ
Description

Description

Dove® Deeply Nourishing የቆዳዎ ጥንካሬ ከውስጥ በኩል ለረዥም ጊዜ እንዲያገግምና ይበልጥ ያማረ ቆዳ እንዲኖረው ያስችላል፡፡  

የ Dove የሰውነት ማጠቢያ የቆዳ እንክብካቤ ምርት ብቻ በውስጡ NutriumMoisture™ ይይዛል- ይህም በቆዳ-ተፈጥሯዊ ቅባቶች የበለጸጉ ለየት ያሉ አለስላሾችን ውህድ የያዘ ሲሆን እርስዎ ሰውነትዎን ሲታጠቡ ቆዳን ለማለስለስ ሰርጎ ይገባል፡፡  

የ Dove® ልዩነት ምንድን ነው? ማበልጸጉ፡፡