Navigation

Dove Daily Care ኮንዲሽነር

ወደፊተኛው ገጽ ተመለስ
Description

Description

Dove® Daily Care ኮንዲሽነር ለማንኛውም ዓይነት ጸጉር እንክብካቤ የሚያደርግ ነው፡፡ 

Dove® Daily Care ኮንዲሽነር ጤነኛ ጸጉርን በየዕለቱ ከሚከሰት መርገፍና መሰባበር የሚከላከል  ነው፡፡ ይህ ኮንዲሽነር በውስጡ Micro Moisture Serum™ የተባለ እዥ የያዘ ሲሆን ይህም እዥ የጸጉርዎን ተፈጥሯዊ ሚዛን የሚንከባከብና የሚያስጠብቅ ነው፡፡  

በጣም የሚያምር ልስላሴ ወዳለው፣ አንጸባራቂና ለስላሳ ወደሆነው ጸጉር እንኳን ደሕና መጡ፡፡